Welkom bij H.M. Lups, Delft.

Mijn voorouders & verwanten

E-mail adres:
[email protected]
Site Design  
 
 
 

Wapen Lups:
Omdat er meerdere wapens 'Lups' bestaan, die niet van onze familie zijn, aangevuld met enkele wapens die als 'Lups' wapens aan de man zijn gebracht door malafide leveranciers, leek het mij dienstig een 'eigen' Lups wapen te laten ontwerpen. Dit omdat de kans ooit een reeds bestaand eigen wapen tegen te komen, in feite nihil is. Tot nu toe is alleen van Albertje van Oosten, een dochter van Willem van Oosten en Albertje Jans, zuster van Luppe Jans een wapen bekend. (A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden, 3186). In samenwerking met de heren E.B. van Rijn en C.Q.C.M. Walschots, bekend wapentekenaar, is een ontwerp gemaakt, uitgaande van de situatie waarin de familie omstreeks het eind van de zeventiende eeuw leefde: Bellingwolde en Oudeschans waren in die tijd o.a. geregeld oorlogsgebied, terwijl er ook de nodige overstromingen waren van de Dollard. De oudste beroepsaanduiding, die ik vond was koopman/kramer. (Hoewel er ook geregeld huizen werden gekocht en land-transacties plaats vonden, mogelijk als geldbelegging, heb ik eerst in de tweede helft van de achttiende eeuw een boer-zijn kunnen achterhalen. En dat was niet succesvol, zodat een volgende generatie als boerenarbeider de kost moest verdienen.) Het oorlogs- en watergeweld wordt door de muur en het golvende water tot uitdrukking gebracht, de koopmansbeurs staat voor de beroepsuitoefening uit de eerste periode. De heer Walschots vervaardigde een fraaie afbeelding. Registratie vond plaats bij de Afdelingen Delfland (1995.018) en Heraldiek (1997.019) van de Nederlandse Genealogische Vereniging.

DNA-onderzoek:
Volgens een DNA-onderzoek waar ik enkele jaren geleden aan mee heb gedaan is mijn Haplogroep: R1b3. Het Y-chromosoom wordt van vader op zoon overgedragen (zie bijv. y chromosoom bij Wikipedia) en is erfelijk. Zijn er mannelijke Lupsen met een andere haplogroep, dan is een van onze voormoeders al dan niet vrijwillig vreemd gegaan. In het boek Zonen van Adam in Nederland, pag. 305, uitgegeven in 2008, komt een beknopte stamreeks voor, helaas (en fout) nog met als mogelijke voormoeder Martjen Dercks.

Familieonderzoek:
Ik heb informatie over families:

  • Ten Boom (afkomstig uit de omgeving Blokzijl)
  • Kalfsbeek en naamvariaties (afkomstig uit Hasselt en Kampen)
  • Lups (provincie Groningen)
  • van Niejenhuis (provincie Groningen)
  • van Oosten (provincie Groningen)
  • Post (provincie Friesland)
  • Prins (provincie Zuid Holland)

Ik zoek informatie over families:

  • van Loenhout
  • Schanstra
Parenteel Lups Parenteel Jan ten Boom

Fout in oudere parenteel Lups
Destijds koppelde ik Luppe Jans (II) aan Martjen Dercks, weduwe van O. Hindricks. Zij trouwde 26 april 1668 met een Luppe Jans, jongeman van Bellingwolde. Later onderzoek leerde dat dat niet “onze” Luppe Jans was, o.a. uit een overdrachtsakte waarbij Martjen Dercks en die Luppe Jans betrokken waren en gegevens, die ik, dank zij een tip van mevr. A. Veldhuis vond in het familiearchief van de families Uniken, Heres en Diddens (ra Groningen, toegangsnr 526), waar verschillende gegevens betreffende onze familie voorkwamen. De enige vrouw van Luppe Jans was Geese Jans. Tot nu heb ik nog geen gegevens van hun huwelijk en haar herkomst kunnen vinden. Wel dus latere gegevens, waaruit hun huwelijk onweerlegbaar blijkt. Helaas hebben verschillende onderzoekers mijn oudere gegevens zonder meer overgenomen. Ik hoop dat er de nodige correcties volgen, zodat deze fout verdwijnt en zich niet verder verspreidt.

H.M. Lups